Snerydning:
  • Vi tilbyder snerydning af fortove, indkørsler, p-pladser m.m.

Træfældning:

  • Vi tilbyder fældning af træer, rydning af buske og lignende opgaver.

DJ Anlæg
v/Dennis Jensen
Kaj Munks Vej 4
8620 Kjellerup
Tlf.: 45 2065 6745
Mail.kontakt@djanlaeg.dk

Tirsdag d. 19. januar 2021